ZMIEŃ MIASTO
KRAKÓW.png
 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
77107997_2500567910267691_60262361602447
Szkoła Podstawowa
IMG_20190920_172654_resized_20190922_095
Liceum
Ogólnokształcące

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (bez zaświadczenia Uczeń nie będzie dopuszczony do treningów),

 • nienaganne zachowanie,

 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę i treningi w SMS – obowiązkowa.

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych oraz na podstawie kryteriów sportowych. 

UWAGA! Szkoła Gortata jest poza elektronicznym systemem rekrutacji!

Przy przyjmowaniu kandydatów, uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.

Decyzję o przyjęciu Ucznia do szkoły podejmuje Dyrekcja Szkoły po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Uczeń nabywa prawa ucznia Szkoły Marcina Gortata z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.

Dyscypliny sportowe:

 • Koszykówka

 • Siatkówka

 • Piłka ręczna

 • Rugby

 • Badminton

 • Piłka nożna

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć nowe grupy treningowe z:

 • Muay Thai

 • wg zainteresowania

Terminy naboru do Szkoły Podstawowej Marcina Gortata na rok szkolny 2021/2022:

​​

 1. Rekrutacja do klas 1-8 trwa od 1 lutego do 24 maja 2021. Dokumenty można składać: 

  • osobiście w sekretariacie Szkoły (pon-pt 8:00-16:00), 

  • mailowo (uzupełnione i podpisane skany/zdjęcia) – sekretariatkrakow@szkolagortata.pl 

  • pocztą – na adres Szkoły.

 2. Wszystkich zainteresowanych i niezdecydowanych Dyrekcja zaprasza do kontaktu telefonicznego lub mailowego (zakładka KONTAKT).

 3. 28 maja 2021r. o godz. 14:00 – ogłoszenie listy przyjętych w pierwszym terminie rekrutacji na podstawie wyników w nauce i oceny zachowania po pierwszym okresie.

 4. Do 30 czerwca 2021r. do godziny 16.00 – składanie w sekretariacie Szkoły oryginału świadectwa ukończenia danej klasy szkoły podstawowej (za wyjątkiem pierwszej), oraz przyniesienie dwóch zdjęć.

 5. 2 lipca 2021r. zostaną przedstawione listy klas.

Nie jesteśmy szkołą rejonową – po 1 lipca 2021r. – nabór ciągły.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Wypełnione materiały rekrutacyjne (muszą być podpisane) wyślij na adres sekretariatkrakow@szkolagortata.pl

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (bez zaświadczenia Uczeń nie będzie dopuszczony do treningów),

 • nienaganne zachowanie,

 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę i treningi w SMS – obowiązkowa.

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych oraz na podstawie kryteriów sportowych.

UWAGA! Szkoła Gortata jest poza elektronicznym systemem rekrutacji!

Przy przyjmowaniu kandydatów, uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie

Decyzję o przyjęciu Ucznia do szkoły podejmuje Dyrekcja Szkoły po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Uczeń nabywa prawa ucznia Szkoły Marcina Gortata z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.

Dyscypliny sportowe:

 • Koszykówka

 • Siatkówka

 • Piłka ręczna

 • Rugby

 • Badminton

 • Piłka nożna

W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć nowe grupy treningowe z:

 • Muay Thai

 • wg zainteresowania

Terminy naboru do Liceum Ogólnokształcącego Marcina Gortata na rok szkolny 2021/2022:

​​

 1. Rekrutacja do klas 1, 2 i 3 LO trwa od 1 lutego do 24 maja 2021r. Dokumenty można składać: 
  osobiście w sekretariacie Szkoły (pon-pt 8:00-16:00), 
  mailowo (uzupełnione i podpisane skany/zdjęcia) – sekretariatkrakow@szkolagortata.pl 
  -
  pocztą – na adres Szkoły.

 2. Wszystkich zainteresowanych i niezdecydowanych Dyrekcja zaprasza do kontaktu telefonicznego lub mailowego (zakładka KONTAKT).

 3. 28 maja 2021r. o godz. 14:00 – ogłoszenie listy przyjętych w pierwszym terminie rekrutacji na podstawie wyników w nauce i oceny zachowania po pierwszym okresie.

 4. Do 30 czerwca 2021r. do godziny 16.00 – składanie w sekretariacie Szkoły oryginału świadectwa ukończenia danej klasy szkoły podstawowej (za wyjątkiem pierwszej), oraz przyniesienie dwóch zdjęć.

 5. 2 lipca 2021r. zostaną przedstawione listy klas.

Nie jesteśmy szkołą rejonową – po 1 lipca 2021r. – nabór ciągły.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Wypełnione materiały rekrutacyjne (muszą być podpisane) wyślij na adres sekretariatkrakow@szkolagortata.pl