ZMIEŃ MIASTO
ŁÓDŹ.png
Szkoła Podstawowa
Liceum
Ogólnokształcące

Набір до початкової школи

Вимоги до кандидата:

 • дуже добрий стан здоров'я, підтверджене медичною довідкою, виданою спортивно-медичною клінікою або лікарем-спеціалістом у галузі спортивної медицини, або іншого уповноваженого лікаря (без довідки, учень не буде допущений до тренувань);

 • бездоганна поведінка

 • письмова згода батьків / законних опікунів на навчання та тренування в Школі Марціна Гортата - обов'язкова.

Учня зараховують до школи за результатами навчання

та на основі спортивних критеріїв.

При прийнятті кандидатів до школи враховується думка тренера або інструктора, що проводить спортивну перевірку та думку лікаря, який видає довідку.

Рішення про прийом учня до школи затверджується директором після ознайомлення з результатами кваліфікаційної процедури.

Рішення про прийом учня до школи затверджується дирекцією школи після перевірки результатів кваліфікаційної процедури. Учень набуває права учня Школи Марціна Гортата на момент зарахування до списку учнів, відповідно до правил процедури класифікації.

Спортивні дисципліни:

 • Баскетбол

 • Волейбол

 • Гандбол

 • Регбі

 • Бадмінтон

 • Футбол

 • Настільний теніс

У 2018/2019 навчальному році ми плануємо відкрити нові навчальні групи:

 • Американський футбол

 • Бокс

 • Великий теніс

Термін набору до Початкової Школи Марціна Гортата на 2018/2019 навчальний рік:

 1. Набір  триває з 5 лютого по 30 квітня 2018 року. Документи можуть бути подані:

  • особисто в секретаріат Школи (пон-п’ят 8:00-16:00)

  • на електрону пошту - sekretariatkrakow@szkolagortata.pl 

  • поштою – на адресу Школи.

 1. Всіх зацікавлених та невизначених, дирекція запрошує у понеділок та середу з години 14:00-17:00 (з 1 березня 2018 року).

 2. 28 травня 2018 року о 14:00 - оприлюднення списку першого прийому, на підставі результатів навчання та оцінок за поведінку, після першого періоду.

 3. До 29 червня 2018 року до 16:00 - подання до секретаріату школи оригіналу свідоцтва про закінчення даного класу початкової школи (за винятком першого) та надання двох фотографій.

 4.  2 липня 2018 року буде представлений список класів.

 

Ми не є районною школою - після 2 липня 2018 року - безперервний набір.

Документи для вступу у школу:

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (bez zaświadczenia uczeń nie będzie dopuszczony do treningów),

 • nienaganne zachowanie,

 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę i treningi w SMS – obowiązkowa.

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych

oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Przy przyjmowaniu kandydatów szkoły uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły po zapoznaniu się

z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza Dyrekcja Szkoły po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Uczeń nabywa prawa ucznia Szkoły Marcina Gortata z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.

Dyscypliny sportowe:

 • Koszykówka

 • Siatkówka

 • Piłka ręczna

 • Rugby

 • Badminton

 • Piłka nożna

 • Tenis stołowy

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otworzyć nowe grupy treningowe z:

 • Futbolu amerykańskiego

 • Boksu

 • Tenisa ziemnego

Terminy naboru do Szkoły Podstawowej Marcina Gortata na rok szkolny 2018/2019:

 1. Rekrutacja trwa od 5 lutego do 30 kwietnia 2018. Dokumenty można składać: 

 2. Wszystkich zainteresowanych i niezdecydowanych Dyrekcja zaprasza w poniedziałki i środy w godz. 14:00-17:00 (od 1 marca 2018).

 3. 28 maja 2018 roku o godz. 14:00 – ogłoszenie listy przyjętych w pierwszym terminie rekrutacji na podstawie wyników w nauce i oceny zachowania po pierwszym okresie.

 4. Do 29 czerwca 2018 roku do godziny 16.00 – składanie w sekretariacie Szkoły oryginału świadectwa ukończenia danej klasy szkoły podstawowej (za wyjątkiem pierwszej), oraz przyniesienie dwóch zdjęć.

 5. 2 lipca 2018 roku zostaną przedstawione listy klas.

 

Nie jesteśmy szkołą rejonową – po 2 lipca 2018 roku – nabór ciągły.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

Trenuj!

#GortatTeam