ZMIEŃ MIASTO
gdańsk_nowy_czerwony.png
 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
Trenuj!

#GortatTeam

Liceum
Ogólnokształcące

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (bez zaświadczenia uczeń nie będzie dopuszczony do treningów),

 • nienaganne zachowanie,

 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na naukę i treningi w SMS – obowiązkowa.

Ucznia przyjmuje się do szkoły na podstawie wyników edukacyjnych

oraz na podstawie kryteriów sportowych.

Przy przyjmowaniu kandydatów szkoły uwzględnia się opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza dyrektor szkoły po zapoznaniu się

z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły zatwierdza Dyrekcja Szkoły po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej. Uczeń nabywa prawa ucznia Szkoły Marcina Gortata z chwilą wpisania na listę uczniów zgodnie z zasadami procedury klasyfikacyjnej.

Dyscypliny sportowe:

 • Koszykówka

 • Siatkówka

 • Piłka ręczna

 • Rugby

 • Badminton

 • Piłka nożna

 • Tenis stołowy

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otworzyć nowe grupy treningowe z:

 • Futbolu amerykańskiego

 • Boksu

 • Tenisa ziemnego

Terminy naboru do Szkoły Podstawowej Marcina Gortata na rok szkolny 2018/2019:

 1. Rekrutacja trwa od 5 lutego do 30 kwietnia 2018. Dokumenty można składać: 

 2. Wszystkich zainteresowanych i niezdecydowanych Dyrekcja zaprasza w poniedziałki i środy w godz. 14:00-17:00 (od 1 marca 2018).

 3. 28 maja 2018 roku o godz. 14:00 – ogłoszenie listy przyjętych w pierwszym terminie rekrutacji na podstawie wyników w nauce i oceny zachowania po pierwszym okresie.

 4. Do 29 czerwca 2018 roku do godziny 16.00 – składanie w sekretariacie Szkoły oryginału świadectwa ukończenia danej klasy szkoły podstawowej (za wyjątkiem pierwszej), oraz przyniesienie dwóch zdjęć.

 5. 2 lipca 2018 roku zostaną przedstawione listy klas.

 

Nie jesteśmy szkołą rejonową – po 2 lipca 2018 roku – nabór ciągły.

Pobierz dokumenty rekrutacyjne: